המשרד מתמחה במתן יעוץ משפטי במכלול הסוגיות וההיבטים המשפטיים והמסחריים של תחום הנדל"ן, בעיקר בתחום ליווי פרויקטים נדל"ניים ובכללם, פרויקטים רחבי היקף למגורים ולמסחר.

הייעוץ הניתן ע"י המשרד, בתחום זה, חובק את כל הסוגיות הרלוונטיות לייזומם, הקמתם, תפעולם ומכירתם של פרויקטים בתחום הנדל"ן ומתאפיין בייעוץ לגופים הבאים:

 

1) התחדשות עירונית (פינוי בינוי ותמ"א 38) -

 

בשנים האחרונות תופס תחום ההתחדשות העירונית נפח רב יותר ויותר בפעילות הנדל"נית בערים, זאת הן בשל המדיניות הממשלתית והן בשל מחסור הקרקע זמינה לבניה במרכזי הערים.

 

משרדנו מייצג הן יזמים והן בעלי דירות בפרויקטים של פינוי בינוי ובפרויקטים של תמ"א 38/1  (חיזוק) ותמ"א 38/2 ("הריסה ובניה"/ "פינוי בינוי קטן"). בכלל זה מטפל משרדנו בפרויקטים של פינוי-בינוי בני מאות יחידות בחיפה, גבעת שמואל וברח' לה גוארדיה בת"א.

 

כמו כן, מטפל משרדנו בפרויקטים של תמ"א 38/2 בהרצליה, רמת גן, גבעתיים, רעננה ועוד, בחלקם אנו מייצגים את היזמים ובאחרים מייצגים את בעלי הדירות מול יזמים.

 

בייצוג בעלי דירות בפרוייקטים של פינוי בינוי ותמ"א 38 מלווה משרדנו את בעלי הדירות בתהליך בחירת הנציגות, מסייע לנציגויות בבחירת יזם/קבלן לביצוע הפרויקט, בבחירת מפקח מטעם בעלי הדירות, מובילים את המו"מ המשפטי מול החברה היזמית, שנבחרה ע"י בעלי הדירות, על מנת להגיע לנוסח הסכם, אשר יבטיח את זכויות בעלי הדירות, לרבות באמצעות ערבויות בנקאיות מתאימות לכל שלבי הפרויקט ועד לאיכלוס הבניין החדש ורישום זכויות בעלי הדירות בדירות החדשות. הליווי המשפטי נמשך במשך כל הזמן שממועד בחירתנו כעורכי הדין של בעלי הדירות ועד להשלמת הפרויקט ורישום הזכויות בדירות החדשות על שם בעלי הדירות.

 

הליווי המשפטי של משרדנו כולל אף טיפול בהסדרת רישום הבעלויות של בעלי דירות, שזכויותיהם טרם נרשמו, כגון במקרים בהם יש צורך ברישום צווי ירושה, צווי קיום צוואה, העברות בתוך משפחה וכיוצ"ב.


2) חברות יזמיות

טיפול בפרויקטים לבנייה למגורים, למשרדים, ולמסחר, החל משלב חתימת העסקה ועד למימושה המלא והוצאתה לפועל מול הרוכשים, רשויות התכנון והבניה ורשויות המס. בנושא זה, מטופלות סוגיות כגון: 

 • עו"ד רפי שחם
  עו"ד רפי שחם
  מנהל המחלקה לנדל"ן וכינוס נכסים
  הסכמי מכר - הסכמים לרכישת מקרקעין - הסכמי קומבינציה - הסכמי תמורות.
 • הסכמי ליווי עם הבנקים למימון הקמת הפרוייקטים.
 • הסכמי חכירה ופיתוח עם מינהל מקרקעי ישראל.
 • סוגיות בתחום דיני התכנון והבנייה כגון: הפשרות קרקע, זכויות בניה ושינויי תב"ע (שינויי יעוד וניצול).
 • הסכמי מכר דירות.
 • ניהול ספרי חברה משכנת ורישום בתים משותפים.
 • מיסוי עירוני וממשלתי.
 • ליקויי בנייה.
 • פירוק שיתוף במקרקעין.
 • ליווי קבוצות רכישה וייצוג של משקיעים המעוניינים להצטרף לקבוצות רכישה.
 • פרוייקטים של פינוי-בינוי.
 • תמ"א 38.

 

 

3) חברות נדל"ן המחזיקות בקניונים, מרכזי מסחר ופארקים תעשייתיים 

המשרד מתמחה בטיפול משפטי בקניונים והינו מהמשרדים הראשונים בארץ שרכשו מיומנות בתחום זה ואף יצרו את המסגרת החוזית הנוהגת כיום בהסכמי השכירות והניהול בקניונים בארץ.

המשרד מלווה הן את חברות הבעלים של הקניונים והן את חברות הניהול של הקניונים, בכל הצדדים המשפטיים הקשורים להקמתו, עובר לניהולו התקין והיעיל של הקניון, ונותן ייעוץ קבוע לגופים המנהלים קניונים, מרכזי מסחר ופארקים תעשייתיים, בסוגיות שלהלן:

 • הסכמי שכירות וניהול עם שוכרי שטחים לרבות רשתות קמעונאיות מובילות ("עוגנים").
 • הסכמים עם נותני שירותים.
 • מיסוי ורישוי עירוני – ארנונה, היטלים.
 • התנהלות מול מינהל מקרקעי ישראל – הסכמי חכירה, הסכמי פיתוח, דמי היתר, שינויי יעוד וניצול.
 • ייצוג אותם גופים, בהליכים משפטיים, בכל ערכאות המשפט השונות, לרבות תביעות פינוי ו/או תביעות כספיות נגד שוכרים, בקשות או התנגדויות לצווי מניעה, נקיטת הליכים משפטיים נגד רשויות ממשלתיות ומקומיות וייצוגם בהליכים משפטיים אחרים.

4) מינהל מקרקעי ישראל

המשרד בקי בכל הסוגיות הקשורות להתקשרויות גופים פרטיים ומסחריים עם מינהל מקרקעי ישראל ("המינהל").

המשרד טיפל לבקשת המינהל בהכנת מסכת ההסכמים הסטנדרטיים הקיימים היום במינהל בהתקשרותו עם החברות המנהלות והמפתחות הפועלות מטעמו ובהסכמים מול זוכי המכרזים להקצאות מגרשים.

כמו כן, המשרד מייצג את המינהל בהליכים משפטיים בעלי חשיבות מהותית והיבטים תקדימיים, למינהל.
 

5) חברות ממשלתיות ומוניציפאליות -

המשרד מלווה חברות ממשלתיות ומוניציפאליות העוסקות בפיתוחם והקמתם של פרויקטים למגורים ובפיתוח תשתיות תיירות בתחומי פעילותן ומייעץ לחברות אלה בסוגיות הבאות:

 • התקשרויות עם קבלני בנייה ופיתוח.
 • מכרזים.
 • הסכמי מכר ושכירות.
 • פרצלציה ורישום בתים משותפים.
 • מיסוי עירוני.
 • ניהול ספרי חברה משכנת.
 • ההתנהלות מול מינהל מקרעי ישראל.