בין יתר התמחויותיו, מתמחה המשרד בניהול הליכי כינוס נכסים של פרוייקטים בתחום הנדל"ן.

במהלך השנים, מונו עורכי דין מהמשרד ע"י בתי המשפט השונים, לבקשת הבנקים הגדולים בישראל וגופים מובילים אחרים, לשמש ככונסי נכסים וכמנהלים של פרוייקטים מסחריים גדולים ומורכבים ביותר, שנקלעו לקשיים כלכליים.

המשרד ניהל הליכי כינוס אלה בהצלחה רבה, תוך השבחה, מיצוי ומקסום הפוטנציאל הכלכלי בכל פרוייקט, זאת, אודות למומחיותו של המשרד בכל הסוגיות הקשורות למטרייה משפטית – כלכלית זו.

במסגרת הליכי הכינוס שניהל המשרד, ביצע המשרד מהלכים עסקיים, תכנוניים ומשפטיים כמפורט להלן:

 • עו"ד רפי שחם
  עו"ד רפי  שחם
  מנהל המחלקה לנדל"ן וכינוס נכסים
  השלמות בנייה של מאות יחידות דיור .
 • מכר מגרשים, בתי מלון, שטחי תעשיה ודירות מגורים.
 • השכרה של שטחי מסחר נרחבים.
 • טיפול בסוגיות סבוכות של תכנון ובניה וחריגות בניה.
 • ניהול משא ומתן בקשר למיסוי עירוני: היטלי השבחה וארנונה.
 • טיפול בדיירי הפרוייקטים ובעובדים של החברות בכינוס.
 • הפעלה וניהול של בתי מלון בתקופת הליכי הכינוס.
 • מכר קניין רוחני וטכנולוגיה.