שותפים

רפי שחם

תחומי התמחות:

רפי שחםDSC_0014
עו"ד רפי שחם
עו"ד שחם מתמחה בכל ההיבטים הקשורים לתחום הנדל"ן והבאים לידי ביטוי בכל שלבי עסקאות מתחום הנדל"ן: הסכמי מכר ורכישה של מקרקעין, הסכמי קומבינציה והסכמי "תמורות", הסכמי מימון וליווי בנקאי, מיסוי מקרקעין ומיסוי עירוני, דיני תכנון ובניה, התנהלות מול מינהל מקרקעי ישראל ועוד.

בטיפול בכל הפרוייקטים מטופלות ע"י עו"ד שחם סוגיות בתחום מיסוי מקרקעין (דיווחים, השגות, עררים, נאמנויות וכו'), תכנון ובניה, מיסוי עירוני (ארנונה, היטל השבחה וכו'), מינהל מקרקעי ישראל, מכר דירות, טיפול בתביעות ליקויי בנייה, התקשרויות עם קבלנים, סוגיות מדיני מכרזים, ייצוג היזמים בהתקשרויות בהסכמי ליווי עם בנקים מסחריים ובנקים למשכנתאות, טיפול מול גופים כמשרד השיכון והבינוי, מינהל מקרקעי ישראל והמינהל האזרחי ביהודה ושומרון.

עו"ד שחם מתמחה בליווי וייעוץ משפטי לפרויקטים מסחריים רחבי היקף בתחום הנדל"ן ובניהול הליכי כינוס נכסים של מיזמי נדל"ן שנקלעו לקשיים כלכליים.
במרוצת השנים, צבר עו"ד שחם ידע רב ומיומנויות מוכחות בכל הסוגיות וההיבטים המשפטיים-מסחריים הקשורים לייזומם, הקמתם, ניהולם ומכירתם של פרויקטים מתחום הנדל"ן, במסגרת הליכי כינוס.
מכוח התמחותו זו, מונה עו"ד שחם  ע"י בתי המשפט השונים בישראל לשמש ככונס הנכסים של פרויקטים נדלנ"יים שנקלעו לקשיים כלכליים.

מכוח מינויים אלה, ניהל עו"ד בן-שחר בפועל מספר רב של פרויקטים מסחריים (מפעלי תעשייה, בתי מלון ומיזמי נדל"ן ) החל משלב ההתדיינות המשפטית, הליכי הכינוס הזמני עובר לתפיסת נכסיהן ושיקום עסקיהן של גופים אלה, טיפול בחובות נושים שונים, ועד למימושם ומכירתם.

עו"ד שחם מתמחה במתן יעוץ משפטי לחברות בעלות קניונים ומרכזי מסחר ולחברות הניהול של הקניונים ומרכזי המסחר, לרבות הכנת הסכמי שכירות וניהול סטנדטיים למושכרים בקניונים, ניהול מו"מ עם רשתות קמעונאיות וגופים מובילים אחרים, כגון קופות חולים ומכונים למיניהם, רשתות בתי קולנוע וכו'. כ"כ מעניק עו"ד שחם טיפול, ליווי ויעוץ שוטף לקניונים בתביעות נגד שוכרים, בעיגון זכויות קנייניות של החברות בעלות הקניונים, בניהול מו"מ עם המינהל על הסכמי חכירה, ובנקיטת הליכים משפטיים נגד עיריות בנושא ארנונה והיטל השבחה וכיוצ"ב.

אודות למומחיותו וניסיונו הנצבר הרב, נבחר עו"ד שחם להכין עבור מינהל מקרקעי ישראל את ההסכמים הסטנדרטיים בין רוכשי מגרשים לחברות מפתחות ומנהלות מטעם המינהל, המהווים כיום חלק בלתי נפרד מכל מכרזי הקצאת הקרקע של המינהל וכן הכין על פי הזמנת המינהל, את המכרז לבחירת חברת הבקרה של המינהל, אשר תפקידה לבקר את כל פעילויות המינהל בתחום החברות המנהלות המפתחות, שמפעיל המינהל.

לעו"ד שחם רישיון נוטריון החל מ- 2005.

כתובת דואר אלקטרוני – rafi@bls.co.il 
 

חזרה