top of page
מנופי אתר בנייה בשעות בין ערביים

ליווי פרוייקטים נדל"ניים

PROJECTS

מנהל המחלקה

התמחויות קשורות

יעוץ משפטי שוטף לפרוייקט בצמתי קבלת החלטות

טיפול בפניות דיירים

ייצוג בתביעות דיירים (ליקויי בניה, איחורים במסירות, שיבוב, רשלנות)

ייצוג בסכסוכים עם ספקים וקבלני משנה

לקוחות בולטים

 מליסרון בע"מ (קבוצת האחים עופר)

קבוצת גינדי השקעות בע"מ

אלמוג כ.ד.א.י בע"מ

קבוצות אדירים

קבוצת מגדל

קניון הזהב

המומחיות שלנו

משרדנו מעניק שירות חיוני לכל יזם וקבלן המעוניין להקטין את חשיפתו המשפטית בכל שלבי הפרויקט, הן מצד רוכשי הדירות והן מצד ספקים, קבלני משנה, עובדים, רשויות ועוד.

 

משרד עו"ד בן-שחר לקנר ושות' באמצעות מחלקת ליווי הפרויקטים, מלווה קבוצות יזמיות וקבלניות מובילות בפעילותן השוטפת, ומעניק להן ייעוץ ושירות משפטי, זמין, אישי ומיידי, בכל שעה ביממה ובכל יום בשבוע, כבר בשלבים המוקדמים של הפרוייקט ובכל צומת קבלת החלטות, בכל מענה לפנייה של דייר או של ספק, בכל הסתבכות או תקלה בפרויקט, והכול באופן מושכל וצופה פני עתיד, על מנת שיהיו בידי לקוחותינו הטענות וההגנות הטובות ביותר, והביטחון כי הם פעלו כדין, אם וכאשר הם מגיעים לפתחו של בית המשפט.

 

הליווי משפטי אותו מעניק משרדנו, כבר מהשלבים המוקדמים של הפרויקט, מוכיח את עצמו בהליכים המשפטיים ופעמים רבות אף מונע ומייתר אותם לחלוטין, ובכך מקטין באופן משמעותי את ההוצאות בפרויקט ומגדיל את הרווח היזמי והקבלני.

לקוחות בולטים

עם לקוחות מחלקת ליווי פרויקטים נדל"ניים נמנות חברות מסחריות, בנייה ויזמות בולטות כגון מליסרון, קבוצת גינדי השקעות, אלמוג כ.ד.א.י, קבוצת אדירים, קבוצת מגדל וקניון הזהב ועוד.

bottom of page