נדל"ן מסחרי ומיסוי עסקאות נדל"ן

המשרד מתמחה במתן יעוץ משפטי במכלול הסוגיות וההיבטים המשפטיים והמסחריים של תחום הנדל"ן, בעיקר בתחום ליווי פרויקטים נדל"ניים ובכללם, פרויקטים רחבי היקף למגורים ולמסחר.

הייעוץ הניתן ע"י המשרד, בתחום זה, חובק את כל הסוגיות הרלוונטיות לייזומם, הקמתם, תפעולם ומכירתם של פרויקטים בתחום הנדל"ן ומתאפיין בייעוץ לגופים הבאים:

1) חברות יזמיות

טיפול בפרויקטים לבנייה למגורים, למשרדים, ולמסחר, החל משלב חתימת העסקה ועד למימושה המלא והוצאתה לפועל מול הרוכשים, רשויות התכנון והבניה ורשויות המס. בנושא זה, מטופלות סוגיות כגון: 

 • עו"ד רפי שחם
  עו"ד רפי שחם
  מנהל מחלקת נדל"ן
  הסכמי מכר - הסכמים לרכישת מקרקעין - הסכמי קומבינציה - הסכמי תמורות.
 • הסכמי ליווי עם הבנקים למימון הקמת הפרוייקטים.
 • הסכמי חכירה ופיתוח עם מינהל מקרקעי ישראל.
 • סוגיות בתחום דיני התכנון והבנייה כגון: הפשרות קרקע, זכויות בניה ושינויי תב"ע (שינויי יעוד וניצול).
 • הסכמי מכר דירות.
 • ניהול ספרי חברה משכנת ורישום בתים משותפים.
 • מיסוי עירוני וממשלתי.
 • ליקויי בנייה.
 • פירוק שיתוף במקרקעין.
 • ליווי קבוצות רכישה וייצוג של משקיעים המעוניינים להצטרף לקבוצות רכישה.
 • פרוייקטים של פינוי-בינוי.
 • תמ"א 38.

2) חברות נדל"ן המחזיקות בקניונים, מרכזי מסחר ופארקים תעשייתיים 

המשרד מתמחה בטיפול משפטי בקניונים והינו מהמשרדים הראשונים בארץ שרכשו מיומנות בתחום זה ואף יצרו את המסגרת החוזית הנוהגת כיום בהסכמי השכירות והניהול בקניונים בארץ.

המשרד מלווה הן את חברות הבעלים של הקניונים והן את חברות הניהול של הקניונים, בכל הצדדים המשפטיים הקשורים להקמתו, עובר לניהולו התקין והיעיל של הקניון, ונותן ייעוץ קבוע לגופים המנהלים קניונים, מרכזי מסחר ופארקים תעשייתיים, בסוגיות שלהלן:

 • הסכמי שכירות וניהול עם שוכרי שטחים לרבות רשתות קמעונאיות מובילות ("עוגנים").
 • הסכמים עם נותני שירותים.
 • מיסוי ורישוי עירוני – ארנונה, היטלים.
 • התנהלות מול מינהל מקרקעי ישראל – הסכמי חכירה, הסכמי פיתוח, דמי היתר, שינויי יעוד וניצול.
 • ייצוג אותם גופים, בהליכים משפטיים, בכל ערכאות המשפט השונות, לרבות תביעות פינוי ו/או תביעות כספיות נגד שוכרים, בקשות או התנגדויות לצווי מניעה, נקיטת הליכים משפטיים נגד רשויות ממשלתיות ומקומיות וייצוגם בהליכים משפטיים אחרים.

3) מינהל מקרקעי ישראל

המשרד בקי בכל הסוגיות הקשורות להתקשרויות גופים פרטיים ומסחריים עם מינהל מקרקעי ישראל ("המינהל").

המשרד טיפל לבקשת המינהל בהכנת מסכת ההסכמים הסטנדרטיים הקיימים היום במינהל בהתקשרותו עם החברות המנהלות והמפתחות הפועלות מטעמו ובהסכמים מול זוכי המכרזים להקצאות מגרשים.

כמו כן, המשרד מייצג את המינהל בהליכים משפטיים בעלי חשיבות מהותית והיבטים תקדימיים, למינהל.
 

4) חברות ממשלתיות ומוניציפאליות -

המשרד מלווה חברות ממשלתיות ומוניציפאליות העוסקות בפיתוחם והקמתם של פרויקטים למגורים ובפיתוח תשתיות תיירות בתחומי פעילותן ומייעץ לחברות אלה בסוגיות הבאות:

 • התקשרויות עם קבלני בנייה ופיתוח.
 • מכרזים.
 • הסכמי מכר ושכירות.
 • פרצלציה ורישום בתים משותפים.
 • מיסוי עירוני.
 • ניהול ספרי חברה משכנת.
 • ההתנהלות מול מינהל מקרעי ישראל.

 

חזרה